Argus Miljø AS er et biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer miljøundersøkelser i marine områder. Argus Miljø AS ble stiftet i april 2000 og har siden starten utført en stor mengde oppdrag. Firmaet holder til  i Bodø med høyt kvalifiserte medarbeidere. Våre oppdragsgivere har vært og er hovedsakelig oppdrettsnæringen, fylker, kommuner, kraftselskaper, entreprenørfirmaer og andre forskningsinstitusjoner. Hovedtyngden av oppdrag utføres i de tre nordligste fylkene, men vi har også arbeidet internasjonalt med jobber både i Russland og Spania.

Vi utfører blant annet:

  • Miljøundersøkelser
  • Resipientundersøkelser (MOM B og C)
  • Kartlegging av miljøressurser
  • Kartlegging av biologisk mangfold
  • Konsekvensvurderinger
  • Konsesjonsbetingede undersøkelser
  • Forskning og utvikling
  • Modellberegninger av terskelfjorder
  • Beregning av retningsgivende produksjonsvolum for oppdrett og virkninger av munningstopografiske endringer (fyllinger etc.)
  • Modellberegninger av oppdrettslokaliteter
  • Strømmålinger med SD 6000 propellmålere, Nortek dopplermåler og strømseil
  • Bunnkartlegging med OLEX og Structurescan
  • Annen biologisk rådgivning

 

niva

novaseagifas

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere

  

 

 

Nordland Marine Utviklingssenter – Mørkvedbukta – 8020 Bodø – 906 17367 – argus@argusmiljo.no

org.nr. 981 691 318 MVA