Argus Miljø AS er et biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer miljøundersøkelser i marine områder. Argus Miljø AS ble stiftet i april 2000 og har siden starten utført en stor mengde oppdrag. Firmaet holder til  i Bodø med høyt kvalifiserte medarbeidere. Våre oppdragsgivere har vært og er hovedsakelig oppdrettsnæringen, fylker, kommuner, kraftselskaper, entreprenørfirmaer og andre forskningsinstitusjoner. Hovedtyngden av oppdrag utføres i de tre nordligste fylkene, men vi har også arbeidet internasjonalt med jobber både i Russland og Spania.

Vi utfører blant annet:

 • Miljøundersøkelser
 • Resipientundersøkelser (MOM B og C)
 • Kartlegging av miljøressurser
 • Kartlegging av biologisk mangfold
 • Konsekvensvurderinger
 • Avløpsundersøkelser
 • Konsesjonsbetingede undersøkelser
 • Forskning og utvikling
 • Modellberegninger av terskelfjorder
 • Beregning av retningsgivende produksjonsvolum for oppdrett og virkninger av munningstopografiske endringer (fyllinger etc.)
 • Strømmålinger med SD 6000 propellmålere, Nortek dopplermåler og strømseil
 • Bunnkartlegging med OLEX og Structurescan
 • Annen biologisk rådgivning

               

———

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere

NIVA - Norsk institutt for vannforskninggifas

  Salmobreed


 GIGANTE HAVBRUK AS         ARCTIC SEAFOOD GROUP AS


 

 

Nordland Marine Utviklingssenter – Mørkvedbukta – 8020 Bodø – 906 17367 – argus@argusmiljo.no

org.nr. 981 691 318 MVA